خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

نانو تصفیه گر

 

نانو تصفیه گر :

 

اقتصادی ترین  تصفیه گر  بر پایه نانو  که در عرض   5 تا  40  ثانیه  آبهای گل آلود و صنعتی را تبدیل به آب تصفیه غیر شرب می نماید و فقط کافی است  به آن کلر اضافه شود تا به آب  شرب تبدیل شود. مقدار مصرف آن به ازای هر یک میلیون متر مکعب  آب، یک کیلو گرم می باشد. با استفاده از این روش در هنگام تصفیه مواد آلی ، بصورت لکه های بزرگ بر روی آب می آید و مواد معدنی نیز ته نشین می شود.