خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

تصفیه گر روغن

 

تصفیه گر  روغن  :

 

این تصفیه گر همانند یک سوپر جاذب عمل میکند و در آبهایی که حاوی مشتقات نفتی و روغنی می باشد، قرار داده می شود و در کمتر از 40 ثانیه  10 برابر وزن آنها را  به خود جذب می کند و از رنگ سفید به رنگهای تیره تغییر رنگ می دهد.