خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

CFRP

CFRP

 

کامپوزيت ( FRP ( Fiber Reinforced Polymer که  جايگزين روشهاي سنتي ترميم و مقاوم سازی

سازه ها شده است بر پايه قرار گرفتن الياف Fiber  بسيار مقاوم کربن، شيشه، آراميد  و يا بازالت

در يک ماتريس پليمري ميباشد که در نتيجه به چهار دسته پليمر مسلح  فيبر شيشه ائي GFRP و

فيبر کربني CFRP و فيبر آراميد AFRP و فيبر بازالتي BFRP تقسيم مي شوند.


امروزه  بعلت عوامل متعدد مانند  تغيير  آئين نامه های  بارگذاری، تغيير کاربری، آسيب ديدگی و  يا

عدم اجرای مناسب نياز به ارزيابی، بازنگری و طراحی مجدد سازه های موجود وجود دارد تادرصورت

لزوم تقويت شوند. کامپوزيت FRP بعلت دارا بودن مشخصات فيزيکی و مکانيکی فوق العاده مناسب 

و بدون داشتن مشکلات زنگ زدگی ، پوسيدگی و سنگينی فولاد و يا قالب بندی ، اجرا و  نگهداری

بتن، مورد توجه مهندسين مقاوم سازقرارگرفته و کارفرمايان نيز بعلت سرعت بالای اجرا و عدم نياز

به تعطيلی فعاليت های روزمره خود در اثر اجرای بهسازی و مقاوم سازی با FRP طراحان خود را در

استفاده از اين مصالح نوين تشويق می نمايد.