خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

لمینیت FRP

 

لمینیت FRP

 

یک نوع دیگری از CFRP  است که بصورت لمینیت  میباشد. این نوع FRP  معمولا  بشکل حلقه های

به قطر تقریبی 120  سانتی متر عرضه میگردند. لمینیت های FRP  در 3 تیپ  زیر میباشد :

 S ( مدول الاستیسیته کم  ولی شکل پذیر تر ) 

M ( مدول الاستیسیته متوسط با شکل پذیری کمتر )

H  ( مدول الاستیسیته زیاد  با شکل پذیری خیلی کم )   

لمینیت ها معمولا در ضخامت های 1.2 و 1.4  میلیمتر و عرض های  50،  60،  80،  90،  100 و  120 

میلیمتر است.کاربرد آنها  معمولا مقاوم سازی  تیرها  و بخصوص  دال ها و  دیوارهای برشی  میباشد.