خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

ترمیم ترک های بتن

ترمیم ترک های بتن :

 

در  انواع سازه های بتنی عوامل متعددی میتواند در بتن ترک ایجاد کند. ترکها میتوانند براحتی عوامل مختلف محیطی و مواد شیمیایی را به هسته بتن و آرماتورهای بتن مسلح برساند و باعث ایجاد اخلال در بهره برادی از سازه شده و عمر سازه را کاهش دهند و یا در مدت زمان کوتاهی از عمر سازه، استحکام آن را کاهش دهند.در هر صورت حتی در سازه های معمولی با کاربری های رایج  مثل سازه های مسکونی، اداری، تجاری و... وجود برخی از ترکها ی ناشی از کشش المان سازه ای  تا حدی که آیین نامه های مربوطه اشاره می کنند، مجاز میباشند. اما بهتر است برای جلوگیری از مسئله خوردگی آرماتورها، آن ترکها ی  مویی هم ترمیم گردند.