خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

ترمیم سطوح بتنی

 

ترمیم سطوح بتنی :

 

سازه های بتن آرمه که تحت تاثیر عوامل خورنده و شرایط  شدید  محیطی قرار میگیرند  پس از  مدتی  سطح بتنی آنها خورده شده و از بین می روند.  بخصوص  سازه های ساحلی و یا فرا ساحلی  و همچنین سازه هایی که  بنا به کاربری آنها تحت اثر مواد شیمیایی هستند  زود تر  خورده می شوند.

لازم است  جهت  تداوم سرویس دهی  این نوع سازه ها و  جلوگیری از تخریب ،  سطوح بتنی آنها ترمیم گردد.  این بار  هم با استفاده از نانو  تکنولوژی  مواد ترمیم کننده پیوند های کووالانسی با سطح مورد ترمیم  ایجاد کرده  و موجب چسبندگی فوق العاده  زیاد میشود. همچنین  مقاومت فشاری قسمت ترمیم  شده سازه چندین برابر می شود.