خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

نا تراوا سازی بتن

 

ناتراوا سازی بتن :

 

این بخش از خدمات بر اساس نانو تکنولوژی میباشد. در این روش میتوانیم  خود جسم بتن را تا عمق 120 سانتی متری  ناتراوا کنیم. با این تکنولوژی میتوانیم از نشت سازه هایی چون سد، منابع آب، استخر، لوله های بتنی انتقال آب و... جلوگیری کرده وآنها را در واقع ناتراوا سازیم. یکی دیگر از مزایای این تکنولوژی حفاظت کاتودیک سازه های بتن مسلح میباشد که خود بسیار قابل توجه می باشد.