خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

تزریق در انواع ترک ها

 

تزریق  در ترکها و  شکافهای بتن :

 

اگر چنانچه  بتن ترک بزرگی داشته باشد  و یا شکاف در آن  ایجاد شده باشد،  جهت ترمیم آن بایستی  تزریق در داخل شکاف ها صورت پذیرد.