خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

نشت گیری

 

نشت گیری :

 

در منابع  و مخازن آب و یا  لوله های بتنی تحت فشار  و یا  در استخر ها  و نظایر آنها اگر ترکیدگی باعث  نشت آب گردد، در این صورت روشی وجود دارد که  در عرض چند دقیقه  پس از شروع عملیات نشت گیری ،  از نشت آب و هدر رفت  آن  جلوگیری بعمل می آ ید.