خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

ترمیم موضعی المانهای بتنی

 

ترمیم موضعی المانهای بتنی :

 

به دلایل مختلف بخصوص خطا های انسانی ممکن است  کرمو شدن بتن در ناحیه ای از المان بتن آرمه مشاهده شود. همچنین فسمتی از المان بتن آرمه ( مثل تیر یا ستون) ممکن است توسط افراد غیر متخصص تخریب شود ( به عنوان مثال برای عبور دادن تاسیسات و...) . به هر دلیل المانهای سازه ای اگر آسیب موضعی داشته باشند بایستی توسط افراد متخصص ترمیم گردند.