خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

بتن RCC

 

بتن غلتکی  یا همان RCC

 

بتن  غلتكي تركيبي از سنگدانه شكسته و يا طبيعي با دانه‌بندي كنترل شده مي‌باشد كه به آن سيمان و پوزولان (و يا سيمان پوزولاني ) ، سيمان و خاكستر بادي (Fly ash) يا سيمان و سرباره  و در صورت لزوم  موادّ افزودني روان کننده يا روان كننده ديرگير  افزوده مي‌شود.

 با اين مصالح، آب به ميزاني مخلوط مي‌شود تا بتوان آن را حمل و با تجهيزات مخصوص عمليات خاكي پخش و به وسيله غلتك‌هاي ويبره متراكم نمود. بتن  غلتكي كه طبق مشخصات اجرا شود سرانجام پس از عمل گيرش به بتني با ويژگي‌هاي بتن حجيم  معمولي (Conventional Mass Concrete) تبديل مي‌گردد.

 طرح‌هاي مخلوط بتن كه تهيه و مورد تائيد قرار گرفته نبايد بدون تصويب كتبي دستگاه نظارت تغيير يابند.  گزارش مربوط به هر يك از مخلوط‌هاي آزمايشي بتن  غلتكي كه مي‌بايد بررسي شود بايد حاوي اطلاعات مشروحه زير باشد :

 • مقدار كل آب مصرفي به ازاي هر مترمكعب بتن
 • رابطه  يا منحني رطوبت و دانسيته
 • مقدار سيمان + پوزولان (يا سيمان به علاوه خاكستر بادي در صورت كاربرد)
 • مقدار پوزولان اضافه شده احتمالي يا درصد پوزولان در سيمان مصرفي
 • دانه‌بندي كل مصالح سنگي
 • وزن هر يك از انواع مصالح سنگي در وضعيت SSD به ازاي هر مترمكعب
 • وزن واحد بتن تازه و سفت شده
 • مقاومت فشاري نمونه‌هاي 7 و 28 و 90 روزه و 180 روزه
 • زمان Vebe اصلاح شده

اجراي عمليات بتن  غلتكي در هر قطعه بتن‌ريزي بايد به صورت مداوم و پيوسته صورت گيرد. در شرايط مختلف دماي هوا، زمان انتظار مناسبي بين دو نوبت بتن‌ريزي مطالعه و تعیین می شود. اين زمان انتظار براي انتشار حرارت ناشي از عمل گيرش بتن مي‌باشد.

 بتن غلتكي در  ليفتهاي به ضخامت حدود 35  سانتيمتر ريخته شده و متراكم خواهد شد. بعد از کوبيده شدن ، ضخامت بتن غلتكي برابر با 30 سانتيمتر خواهد بود.بتن بايستي حداكثر ظرف 10 دقيقه پس از ريختن پخش گرددعمل پخش‌كردن بتن غلتكي بايد با استفاده از بولدوزر مناسب صورت گيرد. استفاده از بولدوزر بايد به نحوي انجام شود كه باعث برهم خوردن دانه‌بندي بتن نگردد.

استفاده از GEVR

GEVR‌ از امتزاج بتن غلتكي با دوغاب بدست آمده و در نهايت بعد از تراكم با ويبره معمولي تبديل به بتني مشابه بتن معمولي اسلامپ دار خواهد شد. مراحل اجراي آن به شرح زير است :

 1. بر روي ملات اجرا شده روي لاية قبلي بتن غلتكي اجرا ميشود ولي متراكم نميگردد.
 2. يك لايه دوغاب با استفاده از سطل يا شلنگ روي بتن غلتكي ريخته ميشود.نسبت آب به سيمان دوغاب و ميزان دوغاب بكار رفته در GEVR‌ برمبناي محاسبه و آزمون در بستر آزمايشي بدست خواهد آمد.
 3. مخلوط حاصله با فرو بردن ويبرة معمولي يا گروه ويبره همانند بتن معمول متراكم ميگردد.
 4. بتن حاصله با استفاده از ويبراتور معمولي بتن يا گروه ويبره متراكم ميشود تا دوغاب بر روي سطح ظاهر گرديده و بتن متراكم شود.