خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

پایدار سازی آثار باستانی

پایدار سازی آثار باستانی :

 

برای  مرمت و حفظ آثار باستانی  ابتدا بایستی آنرا  پایدار سازیم و یا از  پایدار بودن آن  اطمینان حاصل کنیم. در هر صورت  بنا به حساسیت مسئله  پایداری ، هر یک از  آثار  روش جدید  و هوشمندانه ا ی را می طلبد .