خبرنامه

اگر قبلا در سایت ثبت‌نام کرده‌اید لطفا وارد سیستم شوید.

خبرنامه‌ها:
لیست عمومی برای عضویت کاربران سایت

عملیات:
اشتراک
لغو اشتراک

نظرسنجی

به نظر شما علت تخریب بتن پل های روگذر و یا زیرگذر تبریز چه می باشد؟
 بارش بارانهای اسیدی
 بارش بارانهای قلیایی
 زهکشی نامناسب آب باران
 آب - نمک پاشیده شده برای ذوب برف

مقالات و پژوهش ها

این مقاله در مورد خصوصیات رئولوژی بتن خودتراکم است.

 Rheological characterization of SCC mortars and pastes with changes induced

by cement delivery
 
                

 

Laboratory investigation of reinforcement corrosion initiation and chloride threshold

content for self-compacting concrete
abstract

                

مقاله مربوط به سازه های فلزی